Přechod na DVB-T2

Co je DVB-T2

Při přechodu z analogového vysílání na digitální (DVB-T) bylo nutné staré televizní přijímače vybavit set-top-boxem, nebo je nahradit novějšími modely s vestavěným digitálním tunerem. Nyní dochází k dalšímu přechodu na standard DVB-T2 z důvodu uvolnění více frekvencí pro mobilní operátory (3G, 4G, apod.), a to si žádá změnu ve způsobu vysílání a přijímání signálu. Pro diváka to znamená nakoupení nové televize, set-top-boxu nebo ve většině případů i úpravy televizní antény.

V současnosti některé české kanály vysílají v DVB-T i DVB-T2. Po listopadu 2019 bude pro kanály ČT přechodová síť DVB-T2 jedinou digitální platformou, kde bude k dispozici pozemní vysílání na celém území státu. Ostatní kanály budou postupně přecházet na nový standard DVB-T2 na celém území ČR do června 2020, kdy se vysílání v DVB-T ukončí.

Co to znamená pro správce objektů, SVJ a běžné diváky

V souvislosti se změnou vysílacího standardu DVB-T na DVB-T2,  by si měli lidé (zvláště pak správci objektů nebo jednotlivá SVJ) nechat s předstihem zkontrolovat své anténní systémy odbornou firmou, která posoudí, zda bude potřeba provést na anténním systému nějaké úpravy.

Menší úpravy, spočívající většinou ve výměně kanálových fitrů či propustí, se budou týkat menších objektů, jako jsou rodinné domy nebo bytové jednotky, kde není Společná televizní anténa (dále jen STA).

Větší úpravy, spočívající v doplnění kanálových zesilovacích vložek, nebo přeladitených procesorů a zesilovačů, se budou týkat domů, kde je instalovaná STA.

Úprava antén pro příjem v DVB-T2

Úpravy antén na DVB-T2 by měla provádět firma s patřičným vybavením pro měření nejen síly signálu, ale také ostatních parametrů, například echo analýzy nebo chybovosti, která je pro stabilní příjem (bez kostiček) důležitá. Včasnou kontrolou, případně úpravou vaší antény, předejdete možnému výpadku signálu, který by mohl nastat při konečné fázi vypínání vysílání ve standardu DVB-T.

Naše společnost používá pokročilé měřící přístroje, které jsou určeny mimo jiné pro práci se signálem DVB-T2.

  

Úpravy STA na DVB-T2

V domech, ve kterých je potřeba šířit pomocí STA oba standardy (někteří diváci zatím nevlastní TV přijímače s DVB-T2 (HEVC)), je nejvíce efektivním řešením instalace programovatelného zesilovače nebo programovatelných kanálových procesorů.

Výhodou a předností  programovatelných zesilovačů je libovolná volba vstupních i výstupních frekvencí, včetně integrovaných filtrů 4G+5G,  možnost programování až např. 32 filtrů, se 3-4 samostatnými vstupy pro UHF signál, což při současném počtu vysílaných multiplexů z různých míst (např.v Praze) je takřka nutností. Některé zesilovače s možností převodu frekvencí na nižší kmitočty s menším útlumem, jsou pak i použitelné pro rozsáhlé rozvody s větším počtem zásuvek, nebo objekty kde se ještě od doby analogového vysílání neměnila kabeláž.


Příklad instalace programovatelného zesilovače Fracarro pro malé a střední velké TV rozvody.

Na domech se zvláště rozsáhlými  zastaralými rozvody se používají buď přímé kanálové vložky s vysokou selektivitou a výkonem nebo kanálové procesory s možností převodu do nižších kanálů s vysokým výkonem.


Příklad instalace programovatelného zesilovače pro středně velké a velké TV rozvody.

Úpravy na DVB-T2 pro Individuální televizní antény (ITA)

U individuálních antén je situace jednodušší. Ve většině případů je celé spektrum signálů v UHF pásmu přivedeno od antény přes pasivní prvky rozbočení  k TV přijímači nebo je signál ještě zesílen širokopásmovým zesilovačem, a tedy signál v sobě zahrnuje jak DVB-T tak i DVB-T2.

V případě, že je signál přijímaný z více antén, jsou před zesilovačem nainstalovány tzv. kanálové selektivní propusti, které je potom pro příjem obou standardů nutné vyměnit.

 

Kontakt

Oldřich Matouš
U Sadu 2, Veleslavín
Praha 6

mobil: 736 642 437
IČO: 169 159 17

© 2023 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode