Jak známo, vysokorychlostní mobilní internet nazývaný LTE též chybně nazývaný 4G nebo taktéž komerčně slovy červeného operátora "Turbo internet" se stal novým standardem v rámci mobilních operátorů, který zvládá rychlejší datové přenosy v řádech desítek mbit za sekundu při latenci srovnatelné s Wi-Fi sítěmi. Ovšem s tímto standardem je problém, že využívá stejných frekvencí, jako televizní vysílání DVB-T, a tak se může stát, že signál z nově instalovaných vysílačů LTE kompletně „přehluší“ televizní vysílání a v mnohých případech zcela znemožní příjem.

Naše firma upravuje pozemní anténní systémy tak, aby LTE nerušilo příjem. S postupným spouštěním nových vysílačů LTE se může tento problém začít šířit i dále, a tak nelze vyloučit, že např. už zítra může být problém, případně již jednou odrušená instalace může opět přestat pracovat.

Trocha teorie

Pro vysílání LTE se používají frekvence 800, 900 a 1800 MHz, z nichž první dvě kolidují s televizním UHF pásmem. Pokud máte anténu a rozvod v dobrém stavu, příjem fungoval a najednou přestal fungovat, pak je z 95 % pachatelem právě ono rušení LTE. Vysílač LTE, takzvaná BTS má obvykle ve městě podobu, bílé krabice, která vypadá jak kryt od zářivky, viz. obrázek, je-li tento vysílač na blízku, je nutno buď zlepšit směrovost antény, aby zabírala jen tu část prostoru, odkud jde televizní signál, případně nainstalovat filtr, který celkově ztlumí rušení a umožní opět příjem. 

Důvodem, proč jsou mezi operátory první dvě nižší frekvence oblíbené, je jejich vysoký dosah a díky technologii MIMO (více vstupů a více výstupů obvykle s různou polarizací) vysoká přenosová rychlost. Platí totiž pravidlo, že čím je vyšší frekvence, tím rychleji slábne signál při vzdalování se od vysílače. Operátoři taktéž používají větší množství vysílačů, které sice mají menší vysílací výkony (jednotky až desítky Wattů oproti kilowattům u TV vysílačů), ale často bývají v blízkosti obydlí, aby byla mobilní zařízení dobře pokryta signálem. To je dobře pro Váš tablet nebo mobil, ale už ne tak dobré pro Vaši anténu a TV

Největší problém nastává u aktivních pokojových antén, které mají v sobě aktivní zesilovač a samy mají nízký zisk a směrovost, proto zesilovač zesílí vše, co anténa zachytí, tedy včetně šumu, tedy i LTE, tím vzroste chybovost, zesilovač se zahltí a příjem TV stanic je nemožný.

I takto mohou vypadat mobilní vysílače, tzv. BTS. Obvykle je lze nalézt v hustě osídlených oblastech či na venkově na samostatných stožárech

Zde na obrázku je vidět ono rušení, v tomto případě se jedná o velký „kopec“ na pravé straně od středu grafu, i přes prutovou anténu, jenž nemá prakticky žádný zisk, je míra rušení značná a u koncového zákazníka by vedla k nefunkčnosti příjmu.

 

Kontakt

Oldřich Matouš
U Sadu 2, Veleslavín
Praha 6

mobil: 736 642 437
IČO: 169 159 17

© 2023 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode